Komprimovani vazduh, bezbednost na radu

12.03.2018.by ivan
ws2.jpg

Bezbednost na radnom mestu – pitanje koje dolazi u prvi plan. Naš sigurnosni program nudi najbolje uslove za pozitivnu ocenu Vašeg radnog mesta, preko najnovijih tehničkih rešenja.

Radna mesta se moraju organizovati i dizajnirati tako da radnici što sigurnije mogu da rade svoj posao.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu kao i niz drugih propisa obavezuju poslodavaca da identifikuje i proceni postojeće opasnosti za zdravlje i sigurnost radnika, i na osnovu toga definiše mere za sprečavanje rizika.

Primeri dva radna mesta gde se koristi komprimovani vazduh:
  1. kuglasti ventil sa sigurnosnom jedinicom BAW1
  2. sigurnosni ventil za slučaj probijanja creva HB01, HB02
  3. regulator pritiska fiksno podešen PR29
  4. regulatori pritiska za izduvne pištolje PR28
  5. regulatori pritiska za pneumatske alate RE30

ivan