Sertifikati

Kako bi ispunio ciljeve MS Promcom je uspostavio sopstveni integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji obuhvata: Menadžment kvaliteta usaglašen sa standardom ISO 9001:2015, Menadžment zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom ISO 14001:2015 Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa standardom OHSAS 18001:2007, odnosno ISO 45001:2016

Politika kvaliteta IMS (Integrisanog Sistema Menadžmenta)

MS Promcom d.o.o. je opredeljen da stalno unapređuje svoje poslovanje – upravljanje, koordinaciju, kontrolu svojih aktivnosti kao i realizaciju složenih projekata, kako bi obezbedio da ga njegovi tradicionalni ali i novi klijenti, poslovni partneri i ostali zainteresovani, rangiraju među najbolje kompanije u oblasti konsaltinga, projektovanja, inženjeringa i izgradnje/rekonstrukcija infrastrukturnih projekata svih nivoa složenosti iz domena naftne industrije, hemijske industrije, energetike, navodnjavanja, vodoprivrede, otpadnih voda, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Kako bi ispunio ciljeve MS Promcom je uspostavio sopstveni integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji obuhvata:

  • Menadžment kvaliteta usaglašen sa standardom ISO 9001:2015,
  • Menadžment zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom ISO 14001:2015
  • Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa standardom OHSAS, odnosno ISO 45001:2018

MS Promcom svoj IMS stavlja u funkciju stalnog nastojanja da u svom poslovanju što celovitije, efikasnije i pouzdanije zadovoljava zahteve, potrebe, očekivanja, kako naručilaca svojih proizvoda, tako i isporučioca i poslovnih partnera.

Sve svoje poslovne aktivnosti MS Promcom redovno usklađuje sa primenjivim zahtevima pozitivne zakonske regulative u svim segmentima poslovanja, angažuje se na njihovom doslednom sprovođenju, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje programe zaštite životne sredine kao i bezbednosti i zdravlja na radu.

Rukovodstvo MS Promcoma organizuje, stalno prati, preispituje i usmerava aktivnosti svojih organizacionih delova kako bi ova politika IMS bila u potpunosti ostvarena. U tom smislu obaveza najvišeg rukovodstva je da obezbedi da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa politikom IMS, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke, ovlašćenja i odgovornosti na ostvarivanju te politike kroz svakodnevne aktivnosti, da im obezbedi raspoloživost informacija i resursa, uslove za poboljšanje i da ih maksimalno motiviše za stalno postizanje postavljenih ciljeva.