Oprema za otpadnu i pitku vodu

Grube i fine rešetke

Grube i fine rešetke


Vijčani transporteri

Vijčani transporteri


Uklanjanje viška vode

Uklanjanje viška vode


Tretman mulja

Tretman mulja


Sedimentacioni tankovi i šahtni poklopci, merdevine, vrata

Sedimentacioni tankovi i šahtni poklopci, merdevine, vrata


Mikro sita

Mikro sita


Peščani filteri CONTIFLOW®

Peščani filteri CONTIFLOW®


Postrojenja za flotaciju sa rastvorenim vazduhom DAF

Postrojenja za flotaciju sa rastvorenim vazduhom DAF


Membranska filtracija VRM

Membranska filtracija VRM


Postrojenja za pranje šljunka i peska

Postrojenja za pranje šljunka i peska