Pumpe

MS Promcom d.o.o. u ponudi ima mehaničke i statičke zaptivače kao i pumpe. Radimo reverzni inžinjering i optimizaciju pumpi sa dugoročnom garancijom. Prisutni smo na tržištu već dvadeset godina.

Proizvodi:

– vakuum pumpe za srednji i visoki vakuum sa vodenim ili uljnim prstenom uz kompletan program hidrosistema / uljnih sistema koji obezbeđuju dugotrajan efikasan   rad vakuum pumpi.

– duvaljke u kombinaciji sa vakuum pumpama

– specijalni kompresori sa uljnim prstenom

– višestepene centrifugalne pumpe za tečni naftni gas (TNG)

– jednostepene i višestepene centrifugalne pumpe

Hayward Tyler

Grupacija Hayward Tyler, sa sedištem u Lutonu – Engleska, je preduzeće čija je delatnost konstruisanje i proizvodnja specijalnih motora i pumpi.
Još od osnivanja firme, 1815. godine, Hayward Tyler se konstantno razvijao i tokom vremena postao jedan od vodećih proizvođača “mokrih” električnih motora (sa unutrašnjim hlađenjem), “hermetik” pumpi i pumpi bez zaptivanja na vratilu. Glavni kupci su konvencionalne i nuklearne elektrane, petrohemijska, hemijska i industrija za tretman voda.

Tokom godina osnavane su firme i u Sjedinjenim američkim državama, Škotskoj, Kini i Indiji kako bi se poboljšala saradnja sa kupcima i nastavio trend rasta proizvodnje i prodaje koji i danas postoji.
Zbog velikog broja pumpnih jedinica prisutnih širom sveta oformljena je grupacija u okviru kompanije koja se bavi servisiranjem već postojeće opreme, kako one izašle iz proizvodnih hala Hayward Tyler-a, tako i onih iz proizvodnog programa konkurentskih firmi.

Osnovni proizvodni program čine pumpe, mešalice, napojne pumpe i potapajući motori.

Danas je grupacija Hayward Tyler podeljena na više delova i svaki se bavi proizvodnjom određeni grupe proizvoda.

– Hayward Tyler® Engineered Products
– Hayward Tyler®, Inc.
– Hayward Tyler® Services Limited
– Hayward Tyler® Fluid Handling
– Varley Pumps®
– Hayward Tyler® Services, Inc.

Za više informacija posetite web site www.haywardtyler.com