80% manja potrošnja energije sa elektromagnetnim ventilima serije greenline®

12.03.2018.by ivan
green-line-16-9.jpg

Serija greenline je posebno dizajnirana kao energetski efikasan elektromagnetni ventil serije. Zbog toga su direktno upravljani standardni ventili STASTO/ Müller co-ax spojeni sa potpuno novorazvijenom, patentiranom kontrolnom elektronikom.

Nakon prebacivanja, regulator smanjuje potrebnu energiju za održavanje kontrole cevi na apsolutni minimum. U zavisnosti od nivoa pritiska, ventili trebaju i do 80% manje energije. Ova činjenica utiče pozitivno na primenu kod nižih troškova energije, zračenja topline i bolju termalnu stabilnost.

Ventili serije greenline su dostupni u četiri različita vremena kašnjenja za otvaranje i zatvaranje. Ova vremena kašnjenja mogu se postaviti i izmeniti u bilo koje vreme od strane korisnika pomoću prekidača u razvodnoj kutiji. Ventil se otvara i zatvara električno prigušeno i na taj način sprečava prenapon pritisaka. To je prethodno bilo moguće samo sa eksterno upravljanim ventilima.

Kao standard, ventil ima optički indikator položaja na razvodnoj kutiji za poziciju „open/closed”. Ovaj indikator položaja je takođe dostupan kao električni signal.

Druga opcija u planiranju je modus štednje. Uz zadane vrednosti podešavanja npr 4-20 mA ventil lift ventila se može podešavati kontinuirano i može se održati na poziciji.

Tehničke specifikacije:

• električno napajanje: 24VDC
• kontrolni signal za modus “open / closed”: 24VDC
• temperatura: -20°C…+100°C
• dizajn ventila sa elektronikom u priključnoj kutiji
• optički i električni položaj indikacije
• DN 15, 20, 25, 32 i 40
• PN 16, 40, 64, 100 bar
• 2/2-kraki funkcija NC
• ponovljivo smanjenje brzine
• nema više čekić efekta vode
• krajnji položaj indikacije “open / close” integriran
• potpuno automatsko smanjenje snage magneta i do 80%
• nema grejanja magneta, magnet ostaje hladan
• opruga se vraća kod pada napona magneta

ivan