Industrije


Prerada i transport otpadnih voda

Nudimo širok spektar opreme za tretman otpadne vode, ventila kao i usluge montaže.Industrija bezalkoholnog i alkoholnog pića

Širok spektar ventila i pneumatskih delova.Kontaktirajte nas


Klanice i prerada mesa

Širok spektar priključaka, kao i ostalih rezervnih delova.Prerada otpadne vode:

 • Mikro sita/rešetke Rotamat Ro9
 • Transport i zbijanje otpada kompaktori Ro7
 • Predtretman otpadne vode Rotamat Ro1
 • Postrojenja za flotaciju sa rastvorenim vazduhom DAF
 • Zgušnjivač mulja S-Disc
 • Dehidratacija mulja (pužna presa) S-Press
 • Pužni transporteri, poklopci za šahtove, stepeništa, platforme…
Kontaktirajte nas


Industrija papira

Nudimo širok spektar opreme za tretman otpadne vode, ventila, mehaničkih zaptivača i pratećih zaptivnih sistema.Kontaktirajte nas


Industrija kože i tekstila

Nudimo širok spektar opreme za tretman otpadne vode, ventila i pneumatskih komponenti.Prerada otpadne vode:

 • Kompletna postrojenja ROTAMAT Ro5
 • Postrojenja za flotaciju sa rastvorenim vazduhom DAF
 • Peščani filter CONTIFLOW
 • Zgušnjivač mulja (disk, pužni, trakasti)
 • Dehidratacija mulja (pužne prese)
 • Pužni transporteri, poklopci za šahtove, stepeništa, platforme…
 • Pneumatika
 • Armatura
Kontaktirajte nas


Mlekarska industrija

Nudimo vam opremu Evropskog kvaliteta.Prerada otpadne vode:

 • Coanda Grit Washing Plant RoSF4
 • Kružni hvatači peska i šljunka sa/bez klasifikatora
 • Postrojenja za flotaciju sa rastvorenim vazduhom DAF
 • Zgušnjivač mulja (disk)
 • Dehidratacija mulja (pužne prese)
Kontaktirajte nas