Mehanički zaptivači

MS Promcom d.o.o. u ponudi ima mehaničke i statičke zaptivače kao i pumpe. Radimo reverzni inžinjering i optimizaciju pumpi sa dugoročnom garancijom. Prisutni smo na tržištu već dvadeset godina.

JOHN CRANE MEHANIČKI ZAPTIVAČI OPŠTE NAMENE

Ovde prvenstveno svrstavamo mehaničke zaptivače za vodu i ostale lakše aplikacije gde mediji nisu agresivni i opasni po okolinu, a radni parametri (pritisak i temperatura) nisu izrazito visoki.
Izdvaja se zaptivač sa gumenim mehomT2100koji svojom jednostavnom konstrukcijom, pouzdanošću i prihvatljivom cenom predstavlja prvi izbor mnogih korisnika, kako sirom sveta – tako i kod nas u zemlji.

U MS PROMCOM-u uvek imamo na zalihama veliki izbor prečnika (od 18mm do 65mm) i materijalnih izvodjenja ovog zaptivača.

Tu su takodjeT502, zaptivač sa gumenim mehom robusnije konstrukcije za veće pritiske,T58U/T58Bzaptivač koji može biti nebalansiran i balansiran itd.
Svi ovi zaptivači su po standardu DIN 24960 (EN 12756).

Za kompresore Jugostroj uvek na lageru imamo delove zaptivača 2.7/8 T109 i to: teflon i grafit, kompletan rotacioni slop, stacionarni prsten i kompletan zaptivač.

T2100 T109

ZAMENA ZA PLETENICE

Od svih proizvodjača mehaničkih zaptivača John Crane je jedini razvio i proizveo jeftin i jednostavan Cartridge zaptivač serije T4600 koji se može koristiti za većinu standardnih industrijskih primena. Već uveliko dokazan u svetu, a i na našem tržištu, ovaj zaptivač je idealno rešenje ako želite da zamenite pletenice modernijim i pouzdanijim rešenjem koje je jednostavno za ugradnju i održavanje. Koristi se za fluide kao što su čista i prljava voda, ulje, emulzije i slično, gde pritisci ne prelaze 15 bar, a temperature fluida su do 120°C.
Velika prednost ovog zaptivača je što ne zahteva nikakvo premeravanje prilikom ugradnje i sabijanje na radnu dužinu, ne zahteva pritezanje tokom eksploatacije kao što je slučaj kod pletenica, ne haba vratilo i kada se jednom ugradi bez ikakvih intervencija radi više godina. Ostvaruje se značajna energetska ušteda u odnosu na pletenice – i do 30% i smanjuje se broj ljudi koji opslužuju opremu. Može se naručiti i u delovima.

U nastavku možete pronaći kraći pregled zaptivača po industrijama koji ima za cilj samo da vas upozna sa najosnovnijim proizvodnim programom John Crane-a. Mnogo više informacija možete dobiti ukoliko nas kontaktirate. Uz tehničku pomoć iskusnih inšenjera iz John Crane-a ćemo pokušati da izadjemo u susret svakom vašem zahtevu.

ZAPTIVANJE U INDUSTRIJI NAFTE I GASA, HEMIJSKOJ I PETROHEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Ove industrijske grane podležu najnovijem standaru API 682 koji propisuje da svi zaptivači treba da budu u CARTRIDGE izvedbi.

Prema API 682definisano je tri osnovne vrste zaptivača koji su namenjeni različitim uslovima rada:

– vrsta A: jednostruki zaptivač (Single Seal)

– vrsta B: dupli zaptivač bez zaptivnog fluida pod pritiskom (Unpressurized Dual Seal – Tandem)

– vrsta C: dupli zaptivač sa zaptivnim fluidom pod pritiskom (Pressurized Dual Seal – Double)

Tipovi zaptivača po API 682 koji se najčešće primenjuju u zavisnosti od sekundarnog zaptivnog elementa mogu biti sa:

– tip A: rotirajućim O-ringom na vratilu i O-ringom na stacionarnom prstenu

– tip B: rotirajućim metalnim mehom i O-ringom na stacionarnom prstenu (za niže temperature)

– tip C: stacionarnim metalnim mehom sa fleksibilnom grafitnom zaptivkom na stacionarnom prstenu(za više temperature)

U sledeće dve tabele možete videti koje tipove zaptivača preporučuje JOHN CRANE prema gornjoj podeli u zavisnosti da li su namenjeni hemijskoj i petrohemijskoj ili industriji nafte i gasa:

Vrsta Tip A Tip B Tip C Opis
1 5610Q 5615Q Jednostruki zaptivač
2 5620P 5625P Dupli zaptivač sa barijernim fluidom
2 5620D 5625D Dupli zaptivač sa spoljnim zaptivačem za rad na suvo
3 5620P 5625P Dupli zaptivač sa barijernim fluidom
3 2800 2800MB Dupli zaptivač sa gasom kao zaptivnim fluidom
Vrsta Tip A Tip B Tip C Opis
1 1648 opcija 1670 1604 Jednostruki zaptivač
2 2648 2670 2609 Dupli zaptivač sa barijernim fluidom
2 2648 2670 2609 Dupli zaptivač sa spoljnim zaptivačem za rad na suvo
3 2648 2670 2609 Beskontaktni spoljni zaptivač
3 3648 3670 3609 Dupli zaptivač sa barijernim fluidom
3 2800 2800MB Dupli zaptivač sa gasom kao zaptivnim fluidom (0-21bar)
3 2800HP Dupli zaptivač sa gasom kao zaptivnim fluidom za povišene pritiske (21-42bar)

Pored toga što vam možemo ponuditi standardne JOHN CRANE zaptivače po API 682, obezbeđujemo i nova rešenja specijalno konstruisana za vaš specifičan slučaj (takođe po API682) kao i zaptivače i delove za direktnu zamenu već postojećih.

Naravno, na raspolaganju su i zaptivači koji su se godinama unazad pokazali efikasnim u ovim industrijama bilo sa O-prstenom kao sekundarnom zaptivkom ili teflonskim klinom.

Gasni zaptivači za rad na suvo (Dry Running Gas Seals) predstavljaju najefikasnija rešenja zaptivanja za većinu kompresora, parnih turbina ili neke druge opreme namenjene za rad sa gasom. Tradicionalni načini zaptivanja ovih uređaja, a to su dupli mehanički zaptivači, labirintske i zaptivke od ugljeničnih prstenova, kod kojih je dolazilo do mešanja i prljanja gasa zaptivnim uljem i obratno, su zamenjeni novijim rešenjima koja ne zahtevaju skupo održavanje, česte popravke i zamene. Gasni zaptivači preko laserski ugraviranih žljebova (Laser Groove Technology) obezbeđuju tanak film (sloj) gasa izmedu zaptivnih lica generišući manje toplote na njima i smanjuju njihovo trošenje.Za različite namene su različite familije ovih zaptivača i to: T28, T285 itd.

ZAPTIVANJE U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

Specifično za ovu industriju su strogi higijenski uslovi, veoma često sterilne sredine i shodno tome veomo zahtevni uslovi rada. Pored pumpi, veoma je učestala ugradnja i na mešalicama. Kako ne bi bilo potrebe za dovođenjem zaptivnog fluida koji može ugroziti čitavu sredinu kao i sam proces proizvodnje preporučuju se mehanički zaptivači za rad na suvo (Dry Running Seals). Oni se najčešće koriste na mikserima sa posudama i prema načinu ugradnje postoje tri specifična slučaja:

– ugradnja sa gornje strane (vertikalna ugradnja); ovde je uloga zaptivača da zadrži gas ili bilo kakvo isparenje unutar posude (reaktora), i koriste se dupli zaptivači – T151, T153, CK725, CK726, CK736 iliCARTRIDGE T7700
– ugradnja sa donje strane (vertkalna ugradnja); ovde je zaptivač u potpunosti u radnom fluidu, ali se mora obratiti pažnja na čvrste čestice i prljavštinu koja se može sakupiti na i oko zaptivača
– ugradnja sa bočne strane (horizontalna ugradnja); i ovde je zaptivač najčešće potpuno u radnom fluidu i mogu se koristiti standardni zaptivači

INDUSTRIJA PAPIRA I CELULOZE

U nameri da postane svetski lider po pitanju zaptivanja i u ovoj industriji JOHN CRANE je preuzeo već odavno priznatog lidera u ovom segmentu – finsku kompaniju SAFEMATIC.

I ovde se savetuju CARTRIDGE zaptivači i to u zavisnosti od gustine (koncentracije) celuloze preporučuju se tipovi kako sledi:

• < 2%- SAFEMATIC SB1, jednostruki zaptivač kod koga se opruge nalaze van radnog fluida, u stacionarnom delu, pa ne može doći do njihovog blokiranja, kao ni vibriranja usled oscilovanja vratila. Balansirani dizajn zaptivnih lica utiče na izvanrednu izdržljivost pri nagloj promeni pritiska;
• 3-4%- SAFEMATIC SBW, jednostruki zaptivač sa vodenim ispiranjem (Water Quench). Ima sve karakteristike kao i SB1, ali moze izdržati veće temperature i materije veće gustine;
• > 4%- SAFEMATIC SB2, dupli zaptivač za teške uslove rada gde je medij abrazivan i veoma toksičan. I ovde su opruge u stacionarnom delu i zaptivni fluid, koji je unutar zaptivača, struji oko opruga, sprečavajući njihovo rđanje i blokiranje. Koristi se za visoke temperature, i zahvaljujući specifičnoj termičkoj obradi, ne dolazi do krivljenja (zaobljenja) zaptivnih lica. Dozvoljeno aksijalno pomeranje vratila je 2mm.

Sve dalje informacije, kompletan proivodni program i tehničku dokumentaciju možete pronaći na www.johncrane.com

Spojnice

John Crane iz godine u godinu razvija nove modele elastičnih spojnica pa vam u skladu sa tim požemo ponuditi dve familije spojnica u okviru kojih postoji više serija i tipova.

Familija spojnica:METASTREAM

Ove spojnice se koriste već dugi niz godina u raznim industrijama širom sveta, a kod nas su prisutne u mnogim kompanijama. Izdvajamo neke:

– NIS-Rafineriji nafte Pančevo,
– NIS- Rafinerija nafte Novi Sad,
– HIP – Azotara Pančevo,
– MSK-Kikinda,
– US Steel Smederevo,
– NIS-Naftagas,
– HIP-Petrohemija
– FENI Kavadarci (Makedonija) itd.

Disk
(L i T serija)
Dijafragma
(M serija)

Oblast primene je od malih centrifugalnih preko velikih napojnih pumpi, ventilatora, kompresora i turbina do pokretnih traka (u železarama, kopovima itd.)
Koriste se za snage do 100 MW i brzine do 40000 o/min.
Vek trajanja ovih spojnica nadmašuje radnu opremu pa se zato smatra da im je radni vek neograničen.
Jedini element koji se menja je elastična membrana. Glavčine i medjuvratilo (Spacer) se ne oštećuju i nikada se ne menjaju.

Na osnovu crteža sa dimezijama i radnih karakteristika postojećih spojnica (zupčastih, kandžastih, periflex, sa gumenim umetcima itd.), premeravanja opreme ili popunjavanjem naših upitnika vršimo odabir naših spojnica i nudimo zamenu uz kompletnu tehničku pomoć (dostavljamo kompletnu tehničku dokumentaciju- crteže, radne karakteristike itd.).
Može se vršiti odabir standardnih spojnica iz proizvodnog programa John Crane-a ili se mogu konstruisati posebne spojnice za karakterističnu primenu korisnika.

Karakteristike:

– ne zahtevaju održavanje
– ne zahtevaju podmazivanje jer nema elemenata u relativnom kretanju (kao što je
slučaj kod zupčastih spojnica)
– nema habanja delova
– ne zahtevaju podmazivanje (nisu štetne po okolinu)
– imaju mogućnost da prenesu nekoliko puta veći obrtni moment od nominalnog (bez
oštećenja)
– u slučaju pucanja membrana ne dolazi do razletanja delova (spojnica ostaje celovita)
– mogu se isporučiti sa ograničenjem obrtnog momenta
-veza sa opremom preko klinova na vratilu, prirubnice, preklopom (hidraulička
montaža) ili steznim prstenovima
– rastojanja izmedju vratila od 3 mm do 10 m

T Serija

– ove spojnice se smatraju najsigurnijim spojnicama na svetu
– u slučaju preopterećenja isključuju radnu od pogonske mašine tako što dolazi do pucanja paoka
na membranama
– maksimalni obrtni moment do 96 kNm
– maksimalna brzina 24.000 o/min
– ima jedinstven centralni deo (Transmission Unit) koji se skida sa glavcina bez pomeranja opreme
– sadrži membrane i medjuvratilo
– po standardu API 610 i 671 (za naftnu industriju)

M Serija

– bolje performanse, sigurnosne karakteristike i pouzdanost u odnosu na L Seriju
– maksimalni obrtni moment do 470 kNm
– maksimalna brzina 25.000 o/min
– ima jedinstven centralni deo (Transmission Unit) koji se skida sa glavcina bez pomeranja opreme – sadrži membrane i medjuvratilo
– po standardu API 610 (za naftnu industriju)

L Serija

– osnovni tip spojnica koji se koristi za sve standardne industrijske primene
– maksimalni obrtni moment 235 kNm
– maksimalna brzina 5.000 o/min
– prečnici vratila: od 30 do 347 mm
– isporučuje se u rasklopljenom stanju

Familija spojnica:POWERSTREAM

A Serija

U novije vreme, izlazeći u susret sve zahtevnijem tržištu, razvijena je i usvojena nova serija spojnica sa nazubljenim gumenim kaišem kompaktnijeg dizajna, za nešto lakše uslove rada – Serija A (prospekt.pdf).

Karakteristike:

– laka ugradnja i održavanje – ne zahteva pomeranje glavčiina, tj. pogonske i pogonjene
mašine prilikom zamene gumenih delova spojnice
– mogućnost da “prihvate” veliku nesaosnost uređaja
– absorbuju veliku količinu vibracija i tako štite opremu
– omogućuju da oprema radi i na kritičnim brzinama bez oštećenja
– mogu preneti moment obrtanja čak i kada propadnu gumeni kaiš
– jedino se kontroliše stanje gumenog kaiša
– mogu da rade u oba smera
– ne zahtevaju podmazivanje