Proizvodi i rešenja za kanalizacioni sistem

05.06.2024.by ivan
Sewer-System-1280x947.webp
Proizvodi i rešenja za bezbedan rad kanalizacionih sistema i zaštitu naše životne sredine

Samo uz funkcionalnu kanalizacionu mrežu može se obezbediti sigurno odvođenje otpadnih voda koje zadovoljava zahteve zaštite voda i zaštite od poplava.

Kombinovani kanali prevoze otpadne vode zajedno sa kišnicom koja se skuplja na asfaltiranim površinama (krovovi, putevi itd.). U odvojenom kanalizacionom sistemu, otpadne vode i kišnica se sakupljaju odvojeno. Nedostatak odvojenih kanalizacionih sistema su veći investicioni troškovi, ali prednost je što se manje otpadnih voda mora prečistiti u postrojenju za prečišćavanje, jer kišnica može da se infiltrira ili ispusti u vodotok.

HUBER ima različite proizvode i rešenja za izazove povezane sa radom i održavanjem kanalizacionog sistema.

Kombinovane rešetke za otpadne vode za tretman otpadnih voda na prelazima kanalizacije i ispustima kišnice
Kombinovane rešetke za otpadne vode za tretman otpadnih voda na prelazima kanalizacije i ispustima kišnice

HUBER nudi niz proizvoda i rešenja za kanalizacioni sistem:

 1. Rešetke za pumpne stanice: Neometan rad pumpnih stanica u kanalizacionom sistemu može se postići ako su pumpne stanice opremljene odgovarajućim sistemima za rešetke kako bi se osiguralo da se grubi materijal bezbedno uklanja.
 2. Kombinovano sito za otpadne vode: Pre nego što se kišnica i kombinovane otpadne vode ispuste u vodotok, koriste se postrojenja za rešetke kako bi se odvojile veće čestice iz otpadnih voda.
 3. Postrojenje za tretman otpadnih voda sa puteva (SABA): Specijalna postrojenja za tretman kišnice koja se odvodi i prečišćava sa puteva i drugih saobraćajno povezanih površina.
 4. Zaštita od poplava i povratnog toka: Jaki kišni događaji sve češće uzrokuju poplave. Strukture bi stoga trebalo opremiti odgovarajućim proizvodima koji pružaju zaštitu od poplava i povratnog toka.
 5. HUBER šaht pokriva SD1 na lokaciji aerodroma
  HUBER šaht pokriva SD1 na lokaciji aerodroma

  Pristupna rešenja za šahte i rezervoare: Komponente od nerđajućeg čelika kao što su poklopci šahtova, merdevine, stepenice, ograde, pomoćna sredstva za pristup i montažne šahte.

 6. Grejanje i hlađenje otpadnom vodom: Otpadne vode u kanalima obično imaju temperaturu između 12° i 20° C, a čak i zimi temperatura retko pada ispod 10° C. HUBER ThermWin proces osigurava da se otpadne vode iz kanala mogu koristiti kao obnovljivi izvor energije za grejanje i hlađenje zgrada.
 7. Tretman mineralnog otpada: U kanalizacionom sistemu se stalno nakupljaju naslage koje se moraju redovno uklanjati tokom čišćenja kanala. Ove naslage su nehomogena mešavina mineralnih čvrstih materijala kontaminiranih organskim materijalom. HUBER nudi rešenja za tretman mineralnog otpada i na taj način omogućava ekonomičnije odlaganje.

Za sva dodatna pitanja u vezi naših ostalih usluga i proizvoda stojima Vam na raspolaganju,

Vaš PROMCOM tim!

 

ivan