HUBER Disc Thickener S-DISC

08.05.2024.by ivan
hdt3-1280x882.webp

HUBER Disc Thickener S-DISC

Jedinstveni uređaj za zgušnjavanje mulja za efikasnu obradu mulja na postrojenjima do 200.000 ekvivalent stanovnika (ES)

 •  Kompaktna, zatvorena jedinica
 •  Pouzdan rad, minimalna pažnja operatora
 •  Niski operativni troškovi
 •  Visok kapacitet prolaza do 40 m³/h

Svrha zgušnjavanja otpadnog mulja

Otpadni mulj, posebno sekundarni mulj, karakteriše niska koncentracija čvrstih materija i velika zapremina. Kvalitetan proces zgušnjavanja mulja je neophodan kao pretpostavka za efikasniju dalju obradu otpadnog mulja, na primer u digestorima, i takođe je neophodan tamo gde tečni otpadni mulj biva transportovan ka sledećim koracima obrade ili korišćenja.

Sledeći kriterijumi su odlučujući za izbor procesa zgušnjavanja:

 •   Performanse i efikasnost
 •   Pouzdan rad
 •   Jednostavno održavanje i upravljanj

Dizajn i funkcija

Blago nagnuti, polako rotirajući filter disk prekriven filter tkaninom razdvaja flokulirani mulj od filtrata. Grebenasta ploča ravnomerno raspoređuje dotok duž celog radijusa filtera. Mulj se sakuplja na donjem delu filter diska tako da se razvija nizak hidrostatički pritisak koji poboljšava odvođenje muljne tečnosti. Fleksibilno podržani plugovi dele i pomeraju sloj mulja na disku i otvaraju brazde kako bi voda lako mogla da se procedi kroz filter tkaninu, time poboljšavajući efekat filtracije. Na izlazu za izbacivanje mulja, strugač gura zgušnjeni mulj sa diska. Filter tkaninu čisti prskalica kako bi se čvrste materije vratile u mulj kako bi se osiguralo da je filtrirana voda bistra

HUBER Disc Thickener S-DISC
HUBER Disc Thickener S-DISC

Efikasnost

Efikasna upotreba vode

HUBER Disc Thickener S-DISC zahteva malu količinu vode za pranje pod veoma niskim pritiskom, ali potreba za dodavanjem spoljne vode za pranje potpuno može biti eliminisana korišćenjem filtrata za čišćenje filtera.

 •  Štednja vodnih resursa
 •  Smanjenje opterećenja lokalnih postrojenja za prečišćavanje vode
 •  Smanjenje operativnih troškova
 •  Smanjenje hidrauličkog opterećenja
 •  Skoro nulta dodatna potreba za električnom energijom za povećanje pritiska

Specifični uslovi instalacije

Budući da se 80% površine filtera HUBER Disc Thickener S-DISC stalno koristi, moguće je postići veoma kompaktnu i malu konstrukciju mašine.

 • Minimalni zahtevi za prostorom za instalaciju
 • Idealno kao mobilna instalacija
 • Jednostavna instalacija u kontejnere
 • Jednostavno nadogradnja
 • Nema potrebe za temeljima ili servisnim platformama
 • Promenljiv raspored ulaza i izlaza

Prednosti HUBER Disc Thickener S-DISC

Performanse i efikasnost

 • Smanjenje zapremine mulja > 85 %, Tipični rezultati zgušnjavanja > 6 % DR
 • Niska potrošnja polimera, Specifična potrošnja energije < 0,03 kWh/m³
 • Minimalni zahtevi za prisustvo operatera, manje od 10 minuta dnevno
 • Potreba za vodom za pranje < 5 % od protoka mulja
 • Pritisak vode za pranje < 3 bar
 • Filtrirana voda može se koristiti kao voda za pranje za prskalicu
 • Tipična efikasnost separacije > 97 %

Lak i siguran za upotrebu

 •  Nema potrebe za podmazivanjem
 •  Jednostavan pristup za inspekciju, održavanje i upravljanje
 •  Dokazan u stotinama instalacija
 •  Protok, doza polimera i brzina rotacije filtera mogu se podešavati radi optimizacije stepena zgušnjavanja
 •  Velika inspekcijski otvori za lakše održavanje i inspekcije
 •  Zatvoren zgušnjivač pogodan za tretman jakih mirisa mulja, štiteći operatere od štetnih aerosola vode za raspršivanje
 •  Automatska kontrolna tehnologija
 • Pogodno za neprekidan rad bez nadzora 24 sata dnevno

Pouzdan rad

 • Robustan dizajn
 • Filter tkanina od nerđajućeg čelika za dug vek trajanja
 • Spora rotacija filtera < 5 obrtaja u minuti
 • Niski troškovi održavanja

Za sva pitanja u vezi naših proizvoda stojimo Vam na raspolaganju,

Vaš PROMCOM tim!

ivan