Izrada i isporuka radnog kola centrifugalne pumpe

07.10.2019.by ivan
tekst-MSK.jpg
Izrada i isporuka radnog kola centrifugalne pumpe od Hastelly

 

Tehnički zadatak koji smo dobili od našeg partnera sastojao se u izradi i isporuci dva nova radna kola za    

centrifugalnu pumpu proizvođača Rheinutte (Nemačka).

 

Osnovni podaci o pumpi su:

 • Proizvođač: Rheinutte
 • Tip: RN50/250 CN1
 • OH1 po API 610 klasifikaciji
 • Snaga: 22kW
 • Broj obrtaja: 2930rpm
 • Pritisak na usisu: 2.6bar
 • Pritisak na potisu: 5bar
 • Protok: 9 – 18m3/h
 • Fluid: Sirćetna kiselina
 • Godina proizvodnje: 1982. 

   

  https://promcom.rs/proizvodi/

                                          Staro radno kolo 

  Poseban zahtev naručioca je bio da radno kolo bude izliveno od legure Hastelly C22.

  Nakon 3D skeniranja starog radnog kola urađeni su radionički crteži novog radnog kola i počela je potraga za livnicom koja može izliti radno kolo od ovog materijala. U saradnji sa našim partnerom Argyll Ltd. Iz Škotske radna kola su izlivena u Velikoj Britaniji. Nakon izlivanja izvršeno je ispitivanje bez razaranja kao i dinamičko balansiranje (grade 2, ISO 1940-1: 2003).

  Isporučioci su predati svi sertfikati: za materijal po EN10204: 3.1, sertifikat o dinamičkom balansiranju, sertifikati o vizuelnoj kontroli kao i sertifikati o ispitivanju bez razaranja (penetrantima).

  https://promcom.rs/proizvodi/

                                         Novo radno kolo 

ivan