Mehanički zaptivači – predavanje na mašinskom fakultetu

27.05.2019.by ivan
Neb-1-1-1280x718.jpg
Naš stručnjak na predavanju o mehaničkim zaptivačima, na mašinskom fakultetu

Naš tehnički direktor, Nebojša Radić održao je predavanje na tehničkom fakultetu u Beogradu.
Studenti su imali prilike da ga saslušaju i postave pitanja u vezi mehaničkih zaptivača.
Već više puta smo koristili priliku kako bi zainteresovanim studentima pomogli oko mehaničkih zaptivača, pa smo tako i ove godine odvojili vreman za njih.

Predavanje je održano za studente 4. i 5. godine sa katedre za hidraulične mašine i energetske sisteme.

Predavanje je o mehaničkim zaptivačima za tečnosti i za gasove – osnove mehaničkihzaptivača, podela zaptivača, konstrukcija dvostrukih zaptivača, barijerni sistemi.

Poseban deo predavanja je energetski aspekt zaptivanja mehaničkim zaptivačima (smanjenje mehaničkih gubitaka kod pumpi).

Nadamo se da ćemo i u buduće imati priliku da našim budućim inžinjerima pomognemo oko mehaničkih zaptivača.

Naš stručnjak na predavanju o mehaničkim zaptivačima.

ivan