Hayward Tyler

08.05.2019.by ivan
tyler-1280x585.jpg
Hayward Tyler

Grupacija Hayward Tyler, sa sedištem u Lutonu – Engleska, je preduzeće čija je delatnost konstruisanje i proizvodnja specijalnih motora i pumpi.
Još od osnivanja firme, 1815. godine, Hayward Tyler se konstantno razvijao i tokom vremena postao jedan od vodećih proizvođača “mokrih” električnih motora (sa unutrašnjim hlađenjem), “hermetik” pumpi i pumpi bez zaptivanja na vratilu. Glavni kupci su konvencionalne i nuklearne elektrane, petrohemijska, hemijska i industrija za tretman voda.

 

Hayward Tyler – zupčasta pumpa

Tokom godina osnavane su firme i u Sjedinjenim američkim državama, Škotskoj, Kini i Indiji kako bi se poboljšala saradnja sa kupcima i nastavio trend rasta proizvodnje i prodaje koji i danas postoji.
Zbog velikog broja pumpnih jedinica prisutnih širom sveta oformljena je grupacija u okviru kompanije koja se bavi servisiranjem već postojeće opreme, kako one izašle iz proizvodnih hala Hayward Tyler-a, tako i onih iz proizvodnog programa konkurentskih firmi.

Osnovni proizvodni program čine pumpe, mešalice, napojne pumpe i potapajući motori.

Danas je grupacija Hayward Tyler podeljena na više delova i svaki se bavi proizvodnjom određeni grupe proizvoda.

– Hayward Tyler® Engineered Products
– Hayward Tyler®, Inc.
– Hayward Tyler® Services Limited
– Hayward Tyler® Fluid Handling
– Varley Pumps®
– Hayward Tyler® Services, Inc.

ivan