Sistem komprimovanog vazduha SPEEDLINE Ø16...63mm

Aluminijumska cev serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135489_4serie_6116_v1.jpg

obložen; radni pritisak -10…+90°C 16bar; boja plavo; cevi u dužinama

Aluminijumska cev serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135490_4serie_6158_v1.jpg

obložen; radni pritisak -10…+90°C 16bar; boja sivo; cevi u dužinama

Plastična cev serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135491_4serie_6117_v1.jpg

materijal PVC; radni pritisak na -10…+35°C 13bar; boja plavo; cevi u dužinama

Višeslojna cev serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/166652_4serie_6403_v1.jpg

materijal PE/aluminijum; radni pritisak na -10...+70°C 16bar; boja plavo

Alat za skidanje oštrih ivica na cevima serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135492_4serie_6118_v1.jpg

materijal aluminijum; čelični nož kaljen

Alat za skidanje oštrih ivica, kalibrator serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/175964_5material_t00l030_v1.jpg

za višeslojne cevi

Nosač serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135493_4serie_6119_v1.jpg

materijal polipropilen; čaura sa navojem M8

Odstojnik za nosač cevi serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135494_4serie_6120_v1.jpg

materijal polipropilen

Ravni priključak serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/179092_4serie_6121_v2.jpg

materijal PA6; sa graničnikom; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Ravno klizni priključak serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/179093_4serie_6122_v2.jpg

materijal PA6; bez zaustavnog creva; pomerati u labavom stanju; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Ugaoni priključak serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181192_4serie_6123_v6.jpg

materijal PA6; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Ugaoni priključak 45° serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181193_4serie_6112_v3.jpg

materijal PA6; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

T-priključak serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181194_4serie_6113_v3.jpg

materijal PA6; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Reduktorski T-konektor serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181195_4serie_6124_v3.jpg

materijal PA6; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

T-priključak sa navojem serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181196_4serie_6114_v3.jpg

materijal PA6; unutrašnji navoj; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Ravni priključak za navrtanje serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181197_4serie_6115_v3.jpg

materijal PA6; konični navoj; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Koleno sa spoljnim navojem serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181198_4serie_6125_v5.jpg

materijal PA6; konični navoj; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Poklopac serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181199_4serie_6126_v3.jpg

materijal PA6; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Granični spoj cevi serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181200_4serie_6127_v3.jpg

materijal PA6; cevni priključak; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Granični spoj cevi serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181201_4serie_6128_v3.jpg

unutrašnji navoj; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Aluminijumska cev serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135507_4serie_6168_v1.jpg

obložen; radni pritisak na -10…+75°C 16bar; boja plavo; S-type zakrivljen; dužina cevi 0,5m

T-priključak 45° sa konzolom za montažu na zid serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/181202_4serie_6295_v2.jpg

materijal aluminijum; unutrašnji navoj; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Utičnica sa navojem serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/180866_4serie_6134_v1.jpg

konični navoj; materijal aluminijum; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Fleksibilno crevo serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135511_4serie_6135_v1.jpg

priključak; priključak aluminijum; radni pritisak na -10…+75°C 16bar

Ključ serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135512_4serie_6138_v1.jpg

Umetak za obeležavanje cevi serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135513_4serie_6139_v1.jpg

Bušilica serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135514_4serie_6147_v1.jpg

Alat za skidanje oštrih ivica serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135515_4serie_6148_v1.jpg

Rezač creva serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135516_4serie_6149_v1.jpg

Rezač creva serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/177276_4serie_6943_v1.jpg

za višeslojne cevi

Mazivo serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135517_4serie_6150_v1.jpg

Rezervna čaura sa o-ringom serije SPEEDLINE

/crmablage/dokumente/Produktfoto/web/135518_4serie_6146_v1.jpg