hemijsko postrojenje

hemijsko postrojenje

Izazov:

Da bi se postigao kvalitetan papir, razni aditivi moraju se meriti sa velikom preciznošću do pulpe.

STASTO rešenje:

Zajedno sa kupcem STASTO PaketAutomatizacije za mobilno testiranje opreme je nastao i sastoji od kontrolnih ventila za kontrolu protoka, pneumatskih kuglastih ventila sa kutijama graničnih prekidača, sigurnosnih ventila, vantila za zadržavanje pritiska i monitora protoka.

Rezultat:

Kod STASTO PaketaAutomatizacije proces naručivanja za daljnja eksperimentalna postrojenja je olakšan.
Kako bi bili u mogućnosti da promenimo ili proširimo STASTO PaketAutomatizacije u svakom trenutku paket može biti usvojen i prilagođen za stacionarno izgrađene stalne instalacije.

 

Nazad