zvanični podaci

STASTO Automatizacija d.o.o.
Paštrovićeva 15
11000 Belgrade, Srbija
Telefon: +381 (11) 2399521
E-mail: balkan@stasto.eu
 

opšti uslovi
Izjava o privatnosti

 
partner         Ivan Djordjevic
MS Promcom d.o.o., Miloja Zakica 92, 11000 Beograd Srbija
 
glavni direktor Ivan Djordjevic
 
registrarski broj firme       17198068
komercijalni sud 1-80437-00
 
bankarski detalji Komercijalna Banka A.D. Beograd
broj računa 00-701-0031593.7
IBAN (int. broj bankarskog računa) RS35 2050 0701 0031 5937 53